Työssäjaksamista tukemaan

”Etsiessäsi kokonaisvaltaisia & laadukkaita kuntoutuspalveluja.

  • Palvelemme yksityishenkilöitä, yhdistyksiä, järjestöjä, yrityksiä sekä eri organisaatioita.
  • Palveluihimme pääset mm. itsemaksavana asiakkaana tai maksusitoumuksella.
  • Kuntoutuspalvelut Lohtu:n ilmoittamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien rekisterissä                                                                

Kuntoutuspalvelut Lohtu tarjoaa toiminnallisia, vuorovaikutuksellisia & elämyksellisiä SomeBody®-työhyvinvointipalveluja: 

  • Työhyvinvointikurssit
  • Työhyvinvointipajat
  • Yksilö- ja ryhmäkuntoutus
  • Luennot ja koulutukset
  • Hierontapalvelut

SomeBody®-työhyvinvointipalveluiden tavoitteena on tukea työntekijöiden omaa toimijuutta, lisätä työhyvinvointia, ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa työntekijän olemassa olevia voimavaroja sekä vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja työyhteisössä.

Työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen luo työn iloa ja merkityksellisyyttä, tukee työssäjaksamista, lisää työmotivaatiota ja yhteisöllisyyttä sekä ennaltaehkäisee sairauksia. Lisäksi se lisää organisaation tuottavuutta.

Tyhy-palveluiden pituus ja muut käytännöt sovitaan aina yksilöllisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin asiakkaan tavoitteita ja tarpeita.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä teidän yrityksenne tarpeisiin sopiva tyhy-palvelu! Ota yhteyttä!