“Tiesitkö, että keskustelutuen lisäksi tarvitaan kehollisia harjoituksia, koska traumat ja niihin liittyvät tunteet tuntuvat mielessä ja kehossa?

Lohtu voi auttaa sinua,

jos koet toimintakyvyn, työ- tai opiskelukyvyn tai työssä jatkamisen tuen tarvetta tai haluat ehkäistä omaa tai läheisen syrjäytymistä, lisätä omaa tai läheisesi osallisuutta, parempaa elämänlaatua ja elämänhallintaa, ennaltaehkäistä mielenterveyssairauksia ja itsetuhoisuutta tai tarvitset toivon vahvistamista sekä uusia keinoja- ja näkökulmia selviytymiseesi.  Lohdusta saat myös tukea, neuvontaa ja ohjausta tukien- ja hakemusten täyttöön.

Tukipalvelujen osalta Lohdussa keskitytään erityisesti nuorten ja aikuisten sosiaaliseen ja psykososiaaliseen kuntoutukseen, tukemiseen, ohjaukseen ja neuvontaan. 

  • Yksilö ja Ryhmämuotoista kuntoutuksellista tukea ihmisen elämänkriisien yksilö- ja ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Lohtu tarjoaa tukea sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksiin ja mielenterveyden pulmiin mm. tukiryhmien muodossa nuorille ja aikuisille, joilla elämänkriisit tai mielenterveyden vaikeudet haittaavat omassa arjessa ja työssä selviytymistä. 
  • Koulutuskokonaisuuksia: Uusien SomeBody®-ohjaajien koulutus.
  • Räätälöidyt toiminnalliset SomeBody®-työpajat yhdistyksille, järjestöille, yrityksille, kunnille ja oppilaitoksille. 
  • Asiantuntijaluennot: esimerkiksi Kuinka kohdata sureva ammattilaisena, kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Tilaa kokemusasiantuntija.
  • Lohtu järjestää räätälöityjä koulutuksia työpaikoille, oppilaitoksille, organisaatioille ja järjestöille
  • Räätälöidyt toiminnalliset SomeBody®-TYKY-tunnit työkykyä ja -hyvinvointia edistämään niin yksittäisille henkilöille kuin koko työyhteisölle. Suunnitellaan yhdessä työpaikkanne tarpeista lähtevä TYKY-tunti tai -päivät.
  • Hierontapalvelut

“Lohtua tuo jakaa elämäntarinansa ja tulla aidosti kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenään.”

Lohdussa tuetaan vaikeuksia kokevien itsetuntemusta, yksilöllisiä selviytymiskeinoja ja voimavaroja. Kuntoutuksen ohjaaja on suunnannäyttäjä ja rinnallakulkija. Ryhmissä saat kokea turvallisessa ilmapiirissä, ettet ole ainoa, joka on kokenut suuren menetyksen tai surun. Ryhmissä saat runsaasti tietoa ja mahdollisuuden jakaa kokemuksiasi muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Lohdun palvelut perustuvat sosiaali- ja kuntoutustyön arvoihin ja etiikkaan. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa alan asiantuntija Kuntoutuksen ohjaaja AMK, SomeBody®-kouluttaja ja-ohjaaja Monica Tiisala. Monica on koulutukseltaan lisäksi lähihoitaja, koulutettu hieroja, Surunauha ry:n vertaistukiryhmänohjaaja ja puhelinvertaistukija. Kuntoutuksen ohjaaja on laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Kuntoutusohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutuksen ohjaaja tuntee asiakasryhmänsä erityispiirteet.