Nuorten Toiminnallinen SomeBody®-ryhmä 

(16–23-vuotiaille)

“Opi kuuntelemaan kehoasi ja mieltäsi.”

SomeBody® -ryhmään kuuluu kahdeksan osallistumiskertaa, kesto 90 min/kerta. Ryhmän tavoitteena ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä, varhaiskuntouttaa sosiaalisten tilanteiden pelosta, ahdistuksesta ja lievästä masennuksesta kärsiviä nuoria sekä parantaa nuoren minäkuvaa. Nuoren minäkäsitys muodostuu vuorovaikutuksessa ympäristöön ja läheisiin, joten nuoren ympäristöllä ja muiden arvomaailmalla on suuri merkitys.

Toiminnalliset liike-, asento-, hengitys, rentoutus-, kosketus- ja vuorovaikutusharjoitukset pienryhmissä. Harjoituksiin liittyvät kokemukset puretaan ja jaetaan ryhmässä turvallisessa ilmapiirissä ohjaajan johdolla. Ryhmässä osallistujan oma minäkäsitys ja pystyvyyden tunne paranevat, sosiaaliset taidot, kehotietoisuustaidot sekä tunnetaidot kohenevat. 

Toiminnallista SomeBody®-yksilö tai ryhmäkuntoutusta syömis- tai kehonkuvan häiriöstä kärsiville

Kohti hyväksyvää suhdetta itseeni

Kuntoutuksessa tehdään toiminnallisia liike-, asento-, hengitys, rentoutus-, kosketus- ja itsemyötätuntoharjoituksia yksilökuntoutuksessa tai pienryhmissä rauhallisesti ihmisen omaan tahtiin. Harjoituksiin liittyvät kokemukset puretaan ja jaetaan kuntoutuksessa turvallisessa ilmapiirissä ohjaajan johdolla.

Kuntoutuksessa osallistujan oma minäkäsitys ja pystyvyyden tunne paranevat, sosiaaliset taidot, kehotietoisuustaidot sekä itsetuntemus ja tunnetaidot kohenevat. Lisäksi kuntoutuksessa vahvistetaan olemassa olevia voimavarojasi. Saat uusia keinoja hallita syömis- ja/tai kehonkuva häiriötäsi. Tavoitteena on myös ehkäistä syrjäytymistä ja ahdistusta, jota tämä häiriö aiheuttaa. Jokaisella on oikeus kehorauhaan.