Mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevien palveluiden tavoitteena on

tukea yksilön omia voimavaroja, vahvuuksia, tavoitteita, toimintakykyä, hyvinvointia, elämänhallintaa, turvallisuudentunteen lisääntymistä ja osallisuutta hänen omassa arjessaan.  Kuntoutuspalvelut Lohdussa edetään asiakkaan tahtiin, peilataan asiakkaan ajatuksia ja autetaan rakentamaan elämäntarinaa toivottuun suuntaan. Muiden muutoksen seuraaminen vahvistaa toivoa omasta kuntoutumisesta.

Ryhmäkeskustelujen ja harjoitusten teemoja ovat mm. omien voimavarojen tunnistaminen, minäkuvan vahvistaminen, tunteiden käsittely ja vuorovaikutustaidot. Kuntoutus- ja SomeBody-ohjauksessa tarkastellaan tunteiden vaikutuksia mieleen ja kehoon ja kokeillaan eri liike-, asento-, hengitys, rentoutus-, kosketus- ja vuorovaikutusharjoituksia.