Kuntoutuspalvelut Lohtu tarjoaa kokonaisvaltaista, toiminnallista ja elämyksellistä yksilö- ja ryhmäkuntoutusta vaihtoehtona keskustelutuelle. Tarjoamme ennaltaehkäisevää psykososiaalista varhaiskuntoutusta oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti. Meiltä saat matalan kynnyksen tukea ja ohjausta ilman diagnoosia. Meidän palveluihimme et tarvitse lähetettä.

Lohtu on sinua varten, jos haasteenasi on fyysinen-, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky ja arjessa selviytyminen. Esimerkiksi mielenterveyden ongelmia, sosiaalisten tilanteiden pelkoa tai vaikka niska-hartiaseudun särkyä.

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa sinun terveyttäsi ja hyvinvointiasi sekä työ-, opiskelu- ja toimintakykyäsi. Palvelut on suunnattu nuorille ja aikuisille. Lohtu palvelee niin yksityishenkilöitä, kuin yhdistyksiä, järjestöjä sekä eri organisaatioita.

“Olen saanut rohkeutta elää eteenpäin.”

Palaute kurssilla olleelta.
  • Kuntoutuspalvelut suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti, huomioiden asiakkaan omat voimavarat ja tavoitteet. 

Lohdun tarkoitus on tuoda lohtua ja toivoa sekä auttaa, tukea, ja ohjata sinua löytämään omat voimavarasi ja vahvuutesi sekä oma tiesi karikoista huolimatta. Tuki ja ohjaus edistävät ja parantavat ihmisen omaa toimijuutta, mielialaa, sekä työ- ja toimintakykyä hänen omassa arjessaan.

Erityisosaamistamme on surevan kohtaaminen ja läheisensä menettäneille kohdennetut toiminnalliset ammattilaisen ohjaamat ryhmät, joissa huomioidaan surun monialaiset ja pitkäaikaiset vaikutukset surevan kehoon ja mieleen ja koko hänen toimintaympäristöönsä. Lohdun palvelut perustuvat sosiaali- ja kuntoutustyön arvoihin ja etiikkaan.

Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa alan asiantuntija Kuntoutuksen ohjaaja AMK*, SomeBody®-kouluttaja ja-ohjaaja Monica Tiisala. Monica on koulutukseltaan lisäksi lähihoitaja ja koulutettu hieroja sekä Surunauha ry:n vertaistukiryhmänohjaaja ja puhelinvertaistukija.

*Kuntoutuksen ohjaaja on laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö. Kuntoutuksen ohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutuksen ohjaaja tuntee asiakasryhmänsä erityispiirteet.