شفا و شيخه

ضمن الشروط الاتية: 1. زمستان بود و شب، و من در آپارتمانی کوچک بودم با مادرِ جوانی که در هال خانه نشسته بود و در جایی پشتِ ورودیِ راهروی خانه به طوری که من نمیدیدم و فقط می شنیدم

2023-01-29
    شاعر مكون من ه حروف
  1. مكان السكن قريب من
  2. تحميل بسم الله ابدا شيخه الشرقيه
  3. 2 البقرة Al-Baqara
  4. شفا وسوسو فديوهات قديمه Mp3 Mp4
  5. 2,227 likes · 5 talking about this