ره وه ز جه زا دايك

وا م زا ار ز د ر˘ ˇ،و˙ ˝ 3-ا -. ( فضائل الحج ) 2- روونکردنه‌وه‌ی قازانج وسووده

2023-01-29
    هنري و امبر i live alone مترجم
  1. 06/04/2021
  2. ره وه ز جه زا زؤرررخؤش
  3. ئالا يه هه يه بيك دهيت ز جار ره نكان
  4. 1:00
  5. 1:00